Marsiczki Karolina

logopédia-szomatopedagógia szakos gyógypedagógus

Diplomámat 2003-ban szereztem az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Karon. Több évig dolgoztam logopédusként megkésett és akadályozott beszédfejlődésű gyermekekkel, nagycsoportos korú
beszédhibás gyermekekkel, illetve enyhébb, a beszéd alaki oldalát érintő hibával küzdő fiatalokkal, fiatal felnőttekkel. Jelenleg a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok diagnosztikájával foglalkozom, ahol munkaközösség-vezetőként előadói szerepben is helyt kell állnom. A szülőkkel történő kommunikáció kiemelten fontos. A beszéd tisztasága, a megfelelő beszédtempó, gondolataink megfelelő előadásmódja a mai világban meghatározó. Tevékenységi körömbe tartozik a beszéd alaki oldalának rendezése, a beszédtechnika fejlesztése.