Dr. Bereczky Klára

egyetemi adjunktus, kommunikációs és prezentációs tréner

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Neveléstudományi Doktori Iskolájában, a Nyelvpedagógia Program keretében 2013-ban szereztem doktori fokozatot, doktori dolgozatom témája a szakmai nyelvtanárok fejlődése és a prezentációk tanítása. 1999-óta oktatok a felsőoktatásban gazdasági, pénzügyi és informatikai angol szaknyelvet, prezentációs készségfejlesztést, valamint kommunikációs ismeretek, üzleti kommunikáció, emberi erőforrás menedzsment tantárgyakat angol és magyar nyelven. Az általam felkészített hallgatók sikeresen szerepelnek az egyetemi prezentációs versenyeken, diplomavédéseken, Tudományos Diákköri Konferenciákon. Angol nyelvű prezentációkkal kapcsolatban a banki, pénzügyi, informatikai és menedzsment területen dolgozó szakembereknek tartok konzultációt.

Tapasztalatom szerint beszédet tartani anyanyelvünkön sem egyszerű feladat; ha pedig idegen nyelven kell ezt tennünk, még nehezebbnek, sőt félelmetesnek tűnhet. Akinek idegen nyelven kell előadnia például külföldi kollégái, jövendő munkaadója, vagy egy konferencia hallgatósága előtt joggal érezheti, hogy „Élet és halál van a nyelv hatalmában” (Példabeszédek könyve, 18.21). Jó előadást az tud tartani, aki jól felkészült; nem csak az előadás tartalmi részéből, hanem annak meggyőző, érdekes előadásából is. Konzultáció keretében személyre szabott felkészítéssel lehetek segítségére hatásos angol és magyar nyelvű prezentációja, beszéde elkészítésében.